Serwis i modernizacja instalacji elektrycznych

Serwis instalacji elektrycznej jest niezbędny w przypadku nawet drobnych usterek. Niekiedy konieczna jest również modernizacja sieci elektrycznej w domu czy mieszkaniu. Nasi fachowcy usuną zarówno drobne problemy z instalacją, jak i poważniejsze awarie. Usługi serwisowe naszej firmy obejmują:

  • okresowe przeglądy instalacji elektrycznej;
  • wymianę przewodów, bezpieczników, transformatorów i innych elementów sieci;
  • naprawę urządzeń elektrycznych;
  • modernizację istniejących sieci elektrycznych;
  • przegląd i pomiary kontrolne sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych, a także komputerowych.

Modernizacja instalacji elektrycznej

 W wielu polskich domach i mieszkaniach znajdują się sieci elektryczne wykonane nawet kilkadziesiąt lat temu. Stara instalacja może być przyczyną uszkodzeń urządzeń elektrycznych, kabli czy bezpieczników, a nawet źródłem pożarów. Należy poddawać ją regularnym przeglądom i pomiarom elektrycznym, a w razie konieczności – wymienić.

Modernizacja sieci elektrycznej jest szczególnie ważna w przypadku instalacji aluminiowych. Powszechnie stosowane niegdyś w domowych instalacjach aluminium z czasem ulega utlenieniu. W przypadku dużych ubytków dochodzi do utraty ciągłości przewodów i poważnych usterek. Ponadto, ciepło wytwarzane w procesie utleniania może być przyczyną pożaru instalacji.

Nasi serwisanci zajmą się wymianą instalacji starego typu. Przeprowadzimy również modernizację sieci elektrycznej, dostosowując ją do Państwa zmieniających się potrzeb. Po zakończeniu prac wystawimy potwierdzające je dokumenty.

serwis sprzętu elektrycznego