Pomiary kontrolne instalacji elektrycznych

Działania profilaktyczne, jak okresowe pomiary i przeglądy instalacji, są kluczowe dla bezpiecznego użytkowania sieci elektrycznej. Zgodnie z aktualnymi przepisami, kontrola instalacji elektrycznej powinna być wykonywana przed jej uruchomieniem, jak również w późniejszym okresie co kilka lat. Jeśli jednak warunki są bardzo szkodliwe dla instalacji, należy sprawdzać ją co roku. Na termin przeglądu mają wpływ czynniki takie jak lokalizacja instalacji, jej rodzaj, wpływ warunków atmosferycznych, w szczególności dużych różnic temperatur.

Szczegółowe czynności pomiarowe zależą od typu instalacji, miejsca jej montażu czy podłączonych urządzeń. Najczęstsze pomiary dotyczą rezystancji izolacji, ciągłości przewodów, funkcjonowania bezpieczników różnicowo-prądowych czy rezystancji uziemienia.

Kontrola instalacji powinna być wykonywana przez specjalistów i potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem. Nasi fachowcy dysponują specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym precyzyjne pomiary. Po sprawdzeniu bezpieczeństwa instalacji wystawiamy dokumenty szczegółowo opisujące jej stan techniczny. W przypadku wykrycia usterek, oferujemy usługi serwisu instalacji elektrycznej.

Wykonujemy profesjonalne pomiary elektryczne. Oferujemy okresowe kontrole instalacji w domach jednorodzinnych, zakładach przemysłowych, obiektach handlowych, budynkach spółdzielni mieszkaniowych i innych instytucjach. Proponujemy atrakcyjne warunki długoterminowej współpracy.

 

pomiar elektryczny